Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrů na všechny povrchy Owatrol Dilunett | Owatrol-natery.cz

Naše výrobky

Podle materiálupodle materiálu

OWATROL DILUNETT®

Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrů
1L

CZK / EUR

Přečtěte si více o produktech OWATROL DILUNETT®

Detail produktu OWATROL DILUNETT®

OWATROL DILUNETT® je silný, vodou omyvatelný odstraňovač barev bez obsahu ředidla, který odstraní jakoukoliv olejovou barvu, barvu na alkydové bázi, lak i mořidlo na dřevo. Nevyžaduje dohled či okamžité odstranění změkčeného nátěru. OWATROL DILUNETT® odstraňuje až 8 vrstev finálního nátěru při jedné aplikaci. Vhodný prakticky pro jakýkoliv povrch včetně dřeva, kovu, kamene, betonu, plastu a GRP (sklolaminátu). 

Gelová konzistence odstraňovače OWATROL DILUNETT® nestéká a je tak ideální pro vodorovné i svislé plochy, komplikované plochy a složité dřevěné prvky, ze kterých je nutno odstranit původní nátěry. OWATROL DILUNETT® se snadno nanáší a rozpouští barvy i v nejmenších vybráních a nejjemnějších detailech.

Změkčuje všechny nahromaděné vrstvy, aby čištění a odstraňování bylo co nejjednodušší. Neobsahuje VOC (těkavé organické sloučeniny) a je nehořlavý. Odstraňovač OWATROL DILUNETT® je bezpečný pro použití v málo větraných nebo uzavřených prostorech.

Po použití prostředku OWATROL DILUNETT® na dřevo je potřeba povrch neutralizovat produktem OWATROL NET-TROL®.

OMEZENÍ: OWATROL DILUNET® neodstraní dvousložkové, polyuretanové a spékané barvy a laky. Nepoužívat na "slabá dřeva" jako je dýha apod. Nepoužívat na hliník.

Vydatnost prostředku je 4 m2/1 litr. Skutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.  

 

BEZPEČNOST: NEBEZPEČÍ: GHS05, HYDROXID SODNÝ
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vypláchujte vodou. Pokud nosíte kontaktní čočky, tak je vyjměte a pokračujte dále ve vyplachování. Prázdnou nádobu nebo nepoužitý obal zlikvidujte ve sběrném dvoře nebo zlikvidujte doma do kontejneru který je k tomu určen v souladu s místními předpisy.

 

Doprava zboží ZDARMA pro objednávky nad 2000 Kč nebo 100 € (včetně 21% DPH). 

495,00

běžná cena: 551,00

ks
Přidat do košíku
Skladem

Ostatní balení:

OWATROL DILUNETT® 2.5L 990,00
Chcete vědět více?