Odstraňovač olejů a čistič dřeva Owatrol AQUANETT | Owatrol-natery.cz

Naše výrobky

Podle materiálupodle materiálu

OWATROL AQUANETT®

Odstraňovač olejů a čistič dřeva

CZK / EUR

Detail produktu OWATROL AQUANETT®

OWATROL AQUANETT® je účinný odstraňovač a čistič, odstranitelný vodou, bez obsahu rozpouštědel, který odstraňuje nové, staré a ztvrdlé oleje z venkovních dřevěných povrchů. Čistí značně zvětralé dřevo. Přípravek OWATROL AQUANETT® je biologicky odbouratelný a vhodný pro místa citlivá na životní prostředí.

 

Čistič OWATROL AQUANETT® se jednoduše nanáší, rychle a účinně odstraňuje z povrchu čerstvého dřeva povlak, který vzniká při zpracovávání dřeva a tak zlepšuje nasákavost povrchu a tím dokonalé přilnutí finálního nátěru.

 

OWATROL AQUANETT® je vhodný pro použití na všechny druhy dřeva: Měkké dřevo - (včetně tlakově i tepelně ošetřeného dřeva), smrk, modřín, borovice, cedr...

Tvrdé dřevo – teak, iroko, bangkirai, massaranduba, dub, kaštan...

 

OWATROL AQUANETT® díky svému gelovému složení nestéká a je ideální pro vodorovné i svislé plochy (obklady, ploty, podlahy, zahradní terasy, zahradní nábytek...). Určen pro venkovní použití.

 

Po použití prostředku OWATROL AQUANETT® je potřeba povrch neutralizovat produktem OWATROL NET-TROL®.

 

Vydatnost prostředku je 4 m2/1 litr. Skutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

 

BEZPEČNOST: NEBEZPEČÍ: GHS05, KŘEMIČITAN SODNÝ, HYDROXID SODNÝ

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vypláchujte vodou. Pokud nosíte kontaktní čočky, tak je vyjměte a pokračujte dále ve vyplachování. Prázdnou nádobu nebo nepoužitý obal zlikvidujte ve sběrném dvoře nebo zlikvidujte doma do kontejneru který je k tomu určen v souladu s místními předpisy.

 

Doprava zboží ZDARMA pro objednávky nad 2000 Kč nebo 100 € (včetně 21% DPH).

 

 

Kalkulátor spotřeby
předpokládaná plocha:

m2

Vypočítat
Chcete vědět více?

OWATROL AQUANETT®
1L

OWATROL AQUANETT®

OWATROL AQUANETT®
2.5L

OWATROL AQUANETT®

- - - - - -

aquanett